Helena Ekenger og Agneta Segerfelts "Oljans sång" (2015) (versjon 1)

Flere bilder fra 2015 her