Kristín Reynisdóttir
Modesty Sofronenkoff
Josefine Robarth

Joakim Larnö

Stolen

Det började med en dröm 2019, om en stol ärvd efter min syster som gick bort 1988.
Stolen blev mitt alter ego. Med den reser jag. Med den förmedlar jag stycken av liv genom scener...Jannike Djupsund
”Dendrites of Mother Earth 1”

Svenska:
”Allt levande på jorden utgår från naturen, moder jord är dess cellkärna, dess kropp. Upp skickas dendriter, mottagare av signaler, som kan ses som symboler för de människor som befolkar jorden. Alla människor är en del i jordens kretslopp som mottagare av signaler mellan oss människor genom skapande uttryck. Alla sitter ihop i ett stort nätverk, likt nervceller i ett nervsystem.”

English:
“All living things on earth are sprung from nature, Mother Earth is the cell nucleus, her body. Dendrites are striving through the earth surface to receive signals, like symbols for all human beings on earth. We all got in common the connection to earth as receivers of signals. These signals are sent between us humans as creative expressions. We are all connected in a giant network, like nerve cells in a nervous system.”Greger Ståhlgren
Ann-Mari Arneberg


Torild Storvik Malmedal
Mona Frøyshov


Catrin Engman


Guri Berg

"Hvit som snø"Gjertrud Hals:


The Green Ultima, 2022
In 2015 I did the «Ultima in the Mountain»project, where three Ultima baskets were placed in a pond on the mountain Litlefjellet in Vengedalen.
In this year’s project, the baskets are colored green and placed at the bottom of the valley. I try to make them appear as a part of the landscape.

Vengedalen has for generations been an important mountain valley, where the cattle were grazing all summer. With «The Green Ultima» I want to emphasize the importance of the seter valleys as a food resource, where baskets were often used to carry the feed in.

They can stand as a counterpoint in a culture that is more and more about conquering the mountain peaks, rather than lliving with the mountains and reaping what the seter valleys have to offer.
Hannah Streefkerk


Network
The work Network is based on how lichen grow and about lichen in common. Lichen are symbiotic organisms, and algue and a fungi part can not live without each other. I would like to enlarge this symbiosis to the world; we can not live without each other and nature. We should live more in symbiosis with our surrounding.Gunn Nordheim Morstøl

Omfavnet
Gamle tekstiler, økotrykt, brodert og heklet sammen. Tråder fra min mors uferdige syprosjekter. I kjærlighet til naturen, steinen og kvinners arbeide gjennom generasjoner.Ingunn Eidsæter


"Besøkende fra Skogen. Integrert.
Visitors from the Woods. Integrated."
"To naturmaterialer møtes. I samspillet bygges en varde. Den navigerer oss mot at mangfold fører til noe viktig og trygt."Britt Westhagen

Annus horribilis
Gjenbruk av Kunst i natur fra 2004 og 2005. Et tre, og to stoler uten trekk.

Nå fremstilt i ukrainske farger. Fra treet «vokser» sorg og smerte ut, i form av svart og rødt.
Stolene flakker av og ingen kan sitte i dem.
Det er vel unødvendig med mere forklaring...Halvard Hatlen


"Hulken"

er det navnet som kom opp fra andre som så mitt bidrag under tilblivelsen. Navnet kommer fra den grønne fargen i steinen, - en Masi Kvartsitt, en slags marmor stein fra Masi i Finnmark. Så selv om den ser fremmed ut, er det en norsk stein. Jeg tenkte annerledes undre arbeidet og lagde forenkla bein av klovdyr som et mønster over hele overflaten. Men hadde ingen store tanker, utenom at den skulle graves delvis ned, eller komme til syne. Som en påminnelse om at vi ikke er de første oppi Vengedalen, men at det har vært folk og dyr her lenge. En helt annen symbolikk kan ligge i at om en blander fargene i det ukrainske flagget som er gult og blått får blir det en grønn farge. Det hvite er håpet om fred. At krigen mellom Russland og Ukraina, med sine piner og forferdelighet, kan slutte.

"The Hulk"
is the name that came up from others who saw my contribution during its creation. The name comes from the green color in the stone, - a Masi Quartzite, a kind of marble stone from Masi in Finnmark. So even though it looks foreign, it is a Norwegian stone. I thought differently and made simplified legs of cloven-hoofed animals as a pattern all over the surface. But I had no great thoughts, except that it should be partially buried, or come into view. As a reminder that we are not the first in Vengedalen, but that there have been people and animals here for a long time. A completely different symbolism may be the fact that if you mix the colors of the Ukrainian flag, which is yellow and blue, it becomes a green color. The white is the Hope of Peace. That the war between Russia and Ukraine, with its torments and horrors, may end.